Close

Telegraph

Dnevnik list TELEGRAF osnovan je u studenom 2002. godine i distribuira se na nacionalnoj razini. Dinamičan razvoj, društvena posvećenost, moderna grafika i cijena uspostavili su položaj Telegrafa kao najtiražnijeg dnevnog lista u zemlji. Telegraph je jedini bugarski dnevnik koji kontinuirano povećava nakladu.