Close

Danas

Dnevni list Danas jedan je od najutjecajnijih dnevnih listova u Srbiji. U posljednje 24 godine Danas se nametnuo kao neovisni, visoko profesionalni, informativno-politički dnevnik koji se bavi relevantnim društvenim problemima.

Prije pet godina pokrenut je portal www.danas.rs i mobilna aplikacija.

Osim tekstova i kolumni iz tiskanog izdanja, portal Danas donosi i veći broj dnevnih vijesti i raznolikiji sadržaj. Internetsko izdanje Danasa bilježi stalni rast broja posjeta i posjetitelja, što ga je ove godine svrstalo među 15 najčitanijih portala u Srbiji.