Konkurs

U svom nastojanju da održi visoko postavljene i dostignute standarde u proizvodnji i emitovanju televizijskih programa United Media raspisuje konkurs za scenario igrane TV serije.

Cilj ovog konkursa je da se milionskom auditoriju naših korisnika u regionu ponudi televizijski sadržaj zasnovan na originalnim, lokalnim idejama i da se kroz podizanje standarda same produkcije kreiraju adekvatni i visokokvalitetni televizijski sadržaji.

Konkurs je otvoren za sve televizijske autore iz regiona, ali i čitavog sveta koji svoja dela stvaraju na regionalnim jezicima Adria regiona.

Scenarije poslati na email konkurs@unitedmedia.net

Konkurs je otvoren do:

01.05.2017.

do

23:59 časova

Aplikacije koje pristignu nakon tog roka neće biti evaluirane.

Pogledajte video

Uslovi konkursa

 1. Konkurs je otvoren za sve autore bez obzira na njihov dosadašnji profesionalni angažman

 2. Prijava mora sadržati kompletan scenario Prve epizode u trajanju od 30 ili 60 minuta kao i sinopsis čitave serije ne duži od dve strane. Molimo vas da ne šaljete opise likova, slike ili bilo koji drugi pisani ili video materijal.

 3. Scenario kojim se konkuriše može biti zasnovan na originalnoj priči ili na adaptaciji objavljenog književnog dela. Ako je u pitanju originalna priča autor mora imati puna autorska prava, a ukoliko je u pitanju adaptacija postojećeg dela autorska prava nisu neophodna.

 4. Jezik scenarija mora biti jedan od jezika kojima se govori u regionu: srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, slovenački i makedonski.

 5. Scenarije poslati na email konkurs@unitedmedia.net

 6. Scenario mora biti napisan fontom Courier 12 i dostavljen u PDF formatu.

 7. Scenario koji se prijavljuje ne sme imati na sebi upisane podatke koji se odnose na autora i njegove kontakte. Svaka aplikacija dobiće svoj identifikacioni kod.

 8. Odluku o izboru radova donosi evaluaciono telo angažovano od strane United Media.

 9. Odluka o izabranim radovima biće javno objavljena na www.unitedmedia.net/konkurs

 10. Autori zadržavaju sva prava na prijavljene radove.

 11. Autorima izabranih radova ponudiće se saradnja na realizaciji projekta.

 12. Konkurs je otvoren do 01.05.2017. do 23:59 časova. Aplikacije koje pristignu nakon tog roka neće biti evaluirane. Odluka o izabranim radovima doneće se najkasnije do 15.06.2017. godine.

Contact us

UNITED MEDIA NETWORK AG.
Löwenstrasse 66, 8001 Zürich
Switzerland

REG# CHE-200.642.145
VAT# CHE-200.642.145 MWST
office@unitedmedia.net