Konkurs

Nakon isteka roka za slanje prijava na konkurs i njihove administrativno tehničke obrade United Media izdaje sledeće saopštenje:

01. marta 2017. godine raspisan je konkurs za igranu TV seriju.

02. maja 2017. godine konkurs je završen tako da sa zadovoljstvom možemo objaviti da smo dobili preko 700 aplikacija.

Svim autorima je odgovoreno i na osnovu ispunjavanja uslova propisanih konkursom tačno 553 aplikacija će biti evaluirano.

Kako je konkurs bio anoniman svaka aplikacija ima svoju šifru na osnovu koje će autori, po potrebi, u samom procesu odlučivanja biti konktaktirani.

Odluke o izabranim radovima biće saopštene na našem web site-u.

Ovom prilikom izražavamo veliko zadovoljstvo što je naš konkurs izazvao veliku pažnju javnosti i što je ovako veliki broj pristiglih aplikacija potvrdio naše uverenje da naši stvaraoci mogu da ponude originalne, lokalne ideje koje se zajedničkim naporima mogu pretvoriti u visokokvalitetne televizijske sadržaje.

Contact us

UNITED MEDIA NETWORK AG.
Löwenstrasse 66, 8001 Zürich
Switzerland

REG# CHE-200.642.145
VAT# CHE-200.642.145 MWST
office@unitedmedia.net